Poštovanje

Poštovanje, karakter i interpretacije svakog pojedinačnog korisnika čini osnovu našeg rada . Na osnovu toga, mi promovišemo - u smislu aktivnog , lične usluge - nezavisnost naših korisnika i obezbedjujemo sigurnost u zajednici .

Motivisani i kvalifikovani kadar

Realizacija ovog koncepta zaštite je moguća samo uz visoko motivisane kvalifikovanih radnika . Zato se oslanjamo na zaposlenog orijentisanog i korporativnog upravljanja - sa ciljem da se postigne visoki stepen identifikacije sa našim principima .

Stroga kontrola kvaliteta

Sve usluge u našim domovima podležu strogim internim i eksternim kontroloma kvaliteta , na primer prema DIN EN ISO 9001 : 2008 . Tako mi garantujemo kontinuiranu podršku i brigu na visokom nivou. Danas - i u Budućnosti .

porn Porn